Sunday, July 26, 2009

Kawin Di Gita Tamtama

Image006

Boleh juga tuh keliatannya, OK juga mengadakan kawin di Gita Tamtama. Mungkin penulis Hook booking?

No comments:

Post a Comment