Friday, August 8, 2008

Nikon Lens

Nikon

Pernahkah anda melihat Kamera Nikon dengan simbolnya

imageTernyata, Nikon yang selama ini kita kenal, juga mengeluarkan produknya juga berupa lensa kaca mata.

Entah ini Nikon yang sama dengan www.nikon.com atau tidak. Akan tetapi, hal serupa dapat dijumpai di Nikon Lenswear. Cukup unik, tapi saya juga baru mengetahuinya. Apakah anda sudah mengetahuinya dari dulu?

No comments:

Post a Comment